حفاظت ثانویه و سرج استر USM-A

حفاظت ثانویه و سرج استر USM A

تجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه براساس استاندارد VDE 0185-305 و IEC62305 جهت برخورد مستقیم صاعقه .
تجهیز کلاس D
بیشترین حفاظت براساس استاندارد
سطح حفاظتی <1>
محل نصب قبل از مصرف کننده نهایی

ارتا خط عرضه کننده سیم و کابل می باشد.
از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در ارتا خط میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.