تیر بتونی از تیرهای بتنی مسلح و پیش

مشاهده

کنسول ۹۰ درجه در سایز های مختلف وجود دارد

مشاهده

فروش ویژه نبشی و تسمه جهت عبور از انواع

مشاهده

خرید و فروش راس تیری در بعضی موارد برای

مشاهده

ناودانی یا سکو ترانس جهت بستن انواع سکسیونر

مشاهده

فروش ارزان قیمت انواع سینی کابل برای نگه داشتن

مشاهده

فروش و خرید سکو سر کابل در خط های

مشاهده

لوله فولادی گالوانیزه لوله برای انتقال کابل های زمینی

مشاهده

انواع پیچ و مهره گالوانیزه برای بستن انواع یراق

مشاهده

کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت اینترنت مخصوص انتهای کلان

مشاهده

کلمپ ارتباط خط به خط زمانی استفاده میشود که

مشاهده

کلمپ انشعاب روشنایی زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که از

مشاهده

فروش کلمپ انشعاب فرعی وقتی از خط های اصلی

مشاهده

فروش ویژه وینج کلمپ زمانی از وینج کلمپ استفاده

مشاهده

کلمپ آویز به کنسول با استفاده از پیچ و

مشاهده

انواع آچار های خودنگهدار سه نوع آچار اف آلن

مشاهده

بست نگهدارنده کابل زمینی تری فویل برای بستن کابل

مشاهده

فروش انواع سیم و کابل آلومینیومی جهت خطوط فشار

مشاهده

سیم روکش دار الومینیوم کابل در سایت های مختلف

مشاهده

کابل فشار ضعیف و متوسط ۲۰ کیلو ولت به

مشاهده

فروش انواع کابل های مسی و آلومینیومی این کابل

مشاهده

مفصل کابل رزینی چدنی حرارتی جهت متصل کردن انواع

مشاهده

فروش انواع کابلشو کفش ها برای متصل شدن انواع

مشاهده

کابلشو مسی با روکش قلع دارای ضخامت های مختلف

مشاهده

فروش ویژه کابلشو آلومینیوم با ضخامت های مختلف شرکتی

مشاهده

موف آلومینیوم و مسی و بی متال در بعضی

مشاهده

سرکابل هوایی زمینی داخلی جهت بستن کابل های فشار

مشاهده

مقره کششی و بشقابی در جاهایی که انتهای خط

مشاهده

مقره سوزنی سیلیکونی در جاهایی که خط های روکش

مشاهده

کت اوت سرامیکی و سیلیکونی جهت جداسازی قسمتی از

مشاهده

انواع فیوز لینک شامل نوع تی و کا جهت جریان

مشاهده

در بیشتر موارد برای تعمیر کتد قطعات جانبی لازم است

مشاهده

برق گیر یا سرج استر جهت نصب ترانسفورماتور ها

مشاهده

کاور های سیلیکونی بیشتر در مناطق آلوده رطوبتی استفاده

مشاهده

کاور مقعره سوزنی بیشتر در مناطق آلوده استفاده میشود

مشاهده

کاور سیم زیپی جهت روکش کردن سیم های برق

مشاهده

حوضینگ kv20 نوعی از کاور است که برای خطوط

مشاهده

روکش حرارتی ساده و ۲۰ کیلو ولت مناسب برای

مشاهده

برای جداسازی و انشعاب گرفتن کابل های فشار متوسط و

مشاهده